Uzavretie toho, čo bolo

Trvanie: 9 minút

Popis: Táto mindfulness meditácia je vhodná na uzavretie roka, v období narodenín, či kedykoľvek, keď chcete vedome ukončiť nejaké obdobie. Dáva vám priestor spracovať to, čo bolo. Je tak možné začať novú kapitolu života s „čistým štítom“.

 

Dostávajte novinky

Prihláste sa do newslettra, aby vám neušla nová meditácia. Do mailu vám budú chodiť nové videá, články či informácie o hodinách, ktoré učím nažívo.