Stop overthinking, prestaň sa cykliť

Trvanie: 16 minút

Popis: Toto “cvičenie” ti pomôže, pokiaľ máš problém s overthinkovaním (po slovensky môžeme povedať aj cyklením sa). Je vhodné pokiaľ nad niečim neustále premýšľaš a nevieš zmeniť tvoje myšlienky a sústrediť sa na niečo iné. Môžeš ho použiť či už v danom momente, keď overthinkuješ alebo ho môžeš opakovať  pravidelne. Pomôže ti postupne prepúšťať neslúžiace vzorce rozmýšľania a dostať tak overthinking pod kontrolu hlavne v každodennom živote.

Pozri si aj videoblog na tému overthinking alebo vypočuj si podcast. 

 

PODPOR TENTO PROJEKT 🤍

Cieľom tohto projektu je dostať meditácie a mindfulness k čo najväčšiemu počtu ľudí na Slovensku. Preto je väčšina obsahu, ktorý tvorím úplne zadarmo. Ak chcete tento môj cieľ podporiť finančne, môžete tak urobiť jedným z 3 spôsobov. 👇👇👇

Dostávajte novinky

Prihláste sa do newslettra, aby vám neušla nová meditácia. Do mailu vám budú chodiť nové videá, články či informácie o hodinách, ktoré učím nažívo.