Ako sa naozaj máš? Prepojenie tela a mysle

Trvanie: 5 minút

Popis: Toto krátke mindfulness cvičenie vám pomôže zistiť, ako sa v tejto chvíli naozaj máte. Môžete ho praktizovať kedykovek a kdekoľvek. Pomôže vám na chvíľu spomaliť a vedome prepojiť vaše telo a myseľ. 

Dostávajte novinky

Prihláste sa do newslettra, aby vám neušla nová meditácia. Do mailu vám budú chodiť nové videá, články či informácie o hodinách, ktoré učím nažívo.