Mindfulness meditácia: Upokojenie a vyrovnanosť

Trvanie: 10 minút

Popis: Táto mindfulness meditácia vás pomocou príjemnej hudby a napojenia na dych, ukotví do prítomného okamihu. Pomôže vám prijať vaše myšlienky a pocity také, aké sú. Môžete ju používať keď prežívate náročné obdobie alebo si chcete trénovať pocit vyrovnanosti, aby ste ho prežívali stále častejšie aj v bežnom živote. 

Dostávajte novinky

Prihláste sa do newslettra, aby vám neušla nová meditácia. Do mailu vám budú chodiť nové videá, články či informácie o hodinách, ktoré učím nažívo.