Vďačnosť za všetko, čo máš

Trvanie: 11 minút

Popis: Táto meditácia je ideálna pre obdobie Vianoc, no môžete ju praktizovať počas celého roka. Mnohokrát túžime po veciach, ktoré chceme vlastniť, zažiť alebo cítiť. Máme pocit, že toho nemáme dosť a chceme viac a viac. Zastavme sa na chvíľu v tomto konzumnom a zrýchlenom svete a uvedomne si, čo všetko už máme. Dnes, tu a teraz.
Tento pocit vďačnosti vám pomôže uvedomiť si čo NAOZAJ v živote potrebujete.🖤

Dostávajte novinky

Prihláste sa do newslettra, aby vám neušla nová meditácia. Do mailu vám budú chodiť nové videá, články či informácie o hodinách, ktoré učím nažívo.