Meditácia vďačnosti na ráno

Trvanie: 10 minút

Popis: Najnovšie vedecké výskumy ukazujú, že pocit vďačnosti prežívame najviac intenzívne vtedy, keď niekto ďakuje nám. Cvičenie vďačnosti teda nemusí byť len o ďakovaní za to, čo máme. Môže byť aj o spomínaní na situácie, kedy niekto ďakoval nám. Alebo na príbehy, kedy si ľudia navzájom, úprimne ďakujú. Táto meditácia vychádza práve z tohto konceptu a z najnovších poznatkov vedy. 

Dostávajte novinky

Prihláste sa do newslettra, aby vám neušla nová meditácia. Do mailu vám budú chodiť nové videá, články či informácie o hodinách, ktoré učím nažívo.