Meditácia vďačnosti

Trvanie: 16 minút

Popis: Niekedy máme tendenciu pozerať na vďačnosť, ako na niečo, čo sa stane, keď sú okolnosti správne. Vďačnosť však vieme nájsť a zažiť v akejkoľvek situácii, ak sa na veci pozeráme zo správneho uhlu. Vieme ju zažiť v našej každodennosti. Ak máte pocit, že vďačnosť vám nejde prirodzene, nič sa nedeje. Viete si ju “nacvičiť”. Aj vďaka tejto meditácii. 

 

Dostávajte novinky

Prihláste sa do newslettra, aby vám neušla nová meditácia. Do mailu vám budú chodiť nové videá, články či informácie o hodinách, ktoré učím nažívo.