Naučte sa vedome oddychovať

Trvanie: 9 minút

Popis: V dnešnej dobe sme neustále pod tlakom nových podnetov a informácií. Máme pocit, že je stále treba niečo urobiť, niekde byť, niečo nezmeškať. Či už vo fyzickom svete alebo vo virtuálnom. Odpočinkom sa pre mnohých stalo scrollovanie na sociálnych sieťa či pozeranie filmov a seriálov. Inými slovami len ďalšie rozptýlenie zmyslov.
Skutočný odpočinok a relax však znamená oddych pre našu myseľ, ako aj všetky naše zmysli. Túto zručnosť si potrebujeme opäť osvojiť. Pomôcť vám v tom môže aj táto krátka meditácia, ktorú môžete opakovať pokojne aj každý deň.

Dostávajte novinky

Prihláste sa do newslettra, aby vám neušla nová meditácia. Do mailu vám budú chodiť nové videá, články či informácie o hodinách, ktoré učím nažívo.