Meditácia na uvoľnenie negatívnych myšlienok

Trvanie: 15 minút

Popis: Úlohou našej mysle je myslieť, tak ako úlohou nášho žalúdka je tráviť. Často sa nám však stáva, že sa do myšlienok zamotávame, cyklíme sa alebo máme negatívne, priam až obsesívne myšlienky. Nie je možné zastaviť naše myšlienky úplne. Môžeme sa ich však naučiť pozorovať s odstupom a zbaviť našej pripútanosti k týmto myšlienkam. Tiež dokážeme vytvárať stále väčší odstup medzi myšlienkami a tým pádom stále väčší priestor ticha, pokoja, nesúdenia a čistého pôžitku z bytia a z prítomného okamihu.

Dostávajte novinky

Prihláste sa do newslettra, aby vám neušla nová meditácia. Do mailu vám budú chodiť nové videá, články či informácie o hodinách, ktoré učím nažívo.