Meditácia
na stíšenie hyperaktívej mysle

Trvanie:  8 minút

Popis:  Ako prechádzame našimi dňami, tak sa stáva, že sa viac a viac vzďaľujeme od našej meditačnej praxe. Na konci dňa si mnohokrát uvedomíme, že aj niekoľko hodín sme išli na “autopilot” bez uvedomenia si prítomného okamihu, nášho tela, pocitov či myšlienok. Táto meditácia vám pomáha upokojiť, stíšiť hypekatvínu myseľ, byť k sebe viac láskaví a prenášať tieto princípy aj do praktického života. 

Dostávajte novinky

Prihláste sa do newslettra, aby vám neušla nová meditácia. Do mailu vám budú chodiť nové videá, články či informácie o hodinách, ktoré učím nažívo.