Meditácia
Spoznaj a splň svoj zámer

Trvanie: 25 minút

Popis: Joga Nidra vytvára priestor na to, aby ste sa ponorili do seba a využili tento čas na nájdenie alebo posilnenie vášho zámeru či poslania. V Joga Nidre ho voláme sankalpa. Vyjadruje hlbokú, skutočnú túžbu vášho srdca.❤ Nie je to povrchný cieľ, je to vaša vlastná pravda, ktorá úprimne vyviera z vášho najhlbšieho, skutočného Ja. Vydajte sa spoločne so mnou na cestu objavenia a naplnenia tohto zámeru. 

Ak ste Joga Nidru ešte neskúšali, odporúčam najskôr pozrieť toto krátke video.

Dostávajte novinky

Prihláste sa do newslettra, aby vám neušla nová meditácia. Do mailu vám budú chodiť nové videá, články či informácie o hodinách, ktoré učím nažívo.